Bøger

sep 19, 2007

Mogens Camre svarer på kritik af artiklen "Skat og velfærd" i Jyllands-Posten


I JP 13/9 hævder Viggo Høyer, Brøndby Strand, at mit indlæg i JP 4/9 "Skat og velfærd" er skjult racisme. Viggo Høyer underbygger denne påstand med en række totalt usande oplysninger, som enten er udtryk for total uvidenhed om emnet eller bevidst fordrejning.

Kategori: Artikler om indenrigspolitik
Jyllands-Posten 18.09.07: Debat: Uvidenhed eller falsk propaganda?

Af Mogens Camre, Medlem Af Europa-Parlamentet, Folketingskandidat (DF)

I JP 13/9 hævder Viggo Høyer, Brøndby Strand, at mit indlæg i JP 4/9 "Skat og velfærd" er skjult racisme. Viggo Høyer underbygger denne påstand med en række totalt usande oplysninger, som enten er udtryk for total uvidenhed om emnet eller bevidst fordrejning.

VH påstår, at Danmark adskiller sig fra andre EU-lande ved at have færre indvandrere.

Det er direkte forkert: Danmark har en indvandring fra ikke-vestlige lande (og det er dem, vi taler om) på 6 pct. af befolkningen, når man medregner efterkommere, hvilket er højere end i praktisk taget alle andre EU-lande undtagen Sverige.

Dernæst påstår VH, at indvandrerne »bidrager til vor produktion og betaler skat til vor velfærd«.

Det er ikke korrekt. Velfærdskommissionen har nøje belyst dette problem: Gruppen af indvandrere fra ikke-vestlige lande udgør som helhed set over deres livsløb en nettobyrde for det danske samfund.

Over halvdelen af dem er overhovedet ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og blandt dem, som er til rådighed, er arbejdsløsheden høj.


Socialt system belastes

Samtidig trækker de langt mere end vesterlændinge på hospitalsvæsenet, skolevæsenet, fængselsvæsenet, institutioner for handicappede børn og hele det sociale system i øvrigt.

Velfærdskommissionen siger i rapporten fra marts 2005, at tre fjerdedele af det danske velfærdssamfunds samlede, langsigtede finansieringsproblem kan tilskrives den fremtidige indvandring fra mindre udviklede lande.

Det er velkendt, at et land med høje minimumslønninger, høj social velfærd og et avanceret arbejdsmarked ikke kan få mennesker med få eller ingen kvalifikationer i arbejde.

Det problem forøges af, at så mange, især muslimer, afviser integration og tilpasning. Allerede for flere år siden beregnede Finansministeriet, at tabet på de pågældende udgjorde 33 mia. kr. om året. Siden er antallet af indvandrere og efterkommere forøget, og tabet er vokset tilsvarende.

Disse problemer kan ikke skubbes til side med urigtige oplysninger eller urimelige påstande om racisme. Der er tale om alvorlige problemer, som i stigende grad vil true velfærdsudviklingen i Danmark.