Bøger

Mogens Camre har skrevet følgende bøger:

Den forbudte sandhed, 2013 sammen med Lars Hedegaard.

En beskrivelse af politikeres og mediers forsøg på at forhindre befolkningen i at se og forstå følgerne af den islamiske indvandring. De såkaldt ”politisk korrekte” kræfters forsøg på at skjule omkostningerne ved indvandringen, forbyde befolkningen at tale om overgrebene og terrortruslen og fortie befolkningens indædte modvilje mod at se deres land blive udsat for økonomisk afpresning og at blive tvunget til underdanighed overfor formørkede ideologiske standpunkter og overtro. 


1400 års krigen, 2011 sammen med Lars Hedegaard 

En dybtgående, historisk gennemgang af 1400 års krig mellem Europa og den muslimske verden. Bogen indeholder en omfattende gennemgang af koranens samfunds- og menneskesyn, af muslimsk tankegang og strategi og af de overgreb, som fra muslimsk side gennem de seneste 40 år er rettet mod den vestlige verden.

Knus Tyrannerne - Erindringer 2011

I Knus tyrannerne beskriver Mogens Camre udviklingen i det danske samfund fra hans egen barndom i 1940’erne til i dag. Det er en beretning om arbejde og fremgang men også om de trusler, der i denne periode er opstået mod de frie, demokratiske samfund: nazismen, kommunismen, EU-bureaukratiets stadige forsøg på at kvæle de europæiske landes selvstændighed og senest den islamistiske trussel mod Europa.

I anmeldelsen af bogen skriver Claes Kastholm i Berlingske 4. maj 2011: ”hans erindringer (er) fremragende læsning for dem, der kan lide at bruge hovedet. Ikke siden jeg for mange år siden læste økonomen og Kennedy-rådgiveren John Kenneth Galbraiths »A Life in our Times«, har jeg læst erindringer, der som Mogens Camres forstår at kombinere beretningen om, hvad der skete, med analysen af det skete, og konsekvenserne af det.” (5 stjerner af 6 mulige)

I Weekendavisen skriver Arne Hardis bl.a.: ”En mærkelig titel er det unægtelig; »knus tyrannerne« - det lyder mere af kampskrift end af erindringer, og et kampskrift er Mogens Camres bog da også på lange stræk. Men det er også erindringer og meget interessante sådanne. Mogens Camre er en ejendommelig skikkelse i det politiske landskab, som i et sjældent blandingsforhold kombinerer cand. polit. ens kolde overblik med den tidehvervske kamp i Søren Krarups aftapning for fædreland, flid og familie og mod islam i det hele taget og muslimers tilstedeværelse på kontinentet i særdeleshed.”

Kan købes i boghandelen eller bestilles hos Dansk Folkeparti, Folketinget 1240 København K. Pris 149,00 kr.

 


1400 års krigen. Islams strategi, EU og frihedens endeligt(2009)

Lars Hedegaard og Mogens Camre analyserer for første gang på dansk den islamiske krigsteori, strategi og taktik i deres fulde omfang. Militært, teologisk, historisk, psykologisk.

Bogen viser, hvor dårligt forberedt Vesten er på den nye jihad, der er langt mere sofistikeret end tidligere islamiske erobringsforsøg. Hvis EU og Vesten ikke snart vågner op, vil det i sidste ende betyde frihedens endeligt.

Forfatterne viser også, at selvom islam er en dygtig og målbevidst modstander, har vi stadig handlemuligheder, hvis vi vil afværge den skæbne, der historisk er overgået alle andre ikke-muslimske befolkninger, der er kommet under islams jernhæl.

 

 

Land of Liberty: Europe, Denmark and the threat to democracy (2007)

In his book "Land of Liberty", Mogens N.J. Camre MEP discusses the main features of the development of Danish society since the Second World War.

Its economic, social and political development are set within the context of development in Europe and the rest of the world.

It is a shorter English version of his Danish book "Frihedens Land".

Mogens N.J. Camre highlights Denmark as the land of liberty, where democracy and rationalism have produced a unique level of development, but also covers the threats to freedom and independence that have come in recent years from immigration from outside the EU, Islamism, multiculturalism, attempts by the EU to seize a monopoly on power in Europe, the inadequacy of the education system, and the widespread surrender of national sovereignty.

Drawing on his long political career in the Danish Parliament and the European Parliament, and his knowledge of socio-economic, social and cultural-religious issues, Mogens N.J. Camre exposes the weaknesses in a Europe with a falling population and widespread capitulation to pressure from the reactionary Islamic parallel societies spreading across the continent. Referring to extensive documentation, he shows the way to save Denmark’s freedom and democracy, and that of Europe, and points to the obligation Western civilisation has to create more stable development in the world.

The book is full of facts and documentation, and is indispensable for anyone who wants to be well equipped to participate in the fight for liberty.

You can order Land of Liberty from Dansk Folkeparti, Christiansborg, DK-1240 Copenhagen K or send an email to df@ft.dk The book itself is free you will only be charged for the shipping.

 

 

Frihedens Land: Europa, Danmark og Truslen mod Folkestyret (2006)

Mogens Camre, MEP for Dansk Folkeparti udsendte i december 2006 sin anmelderroste bog Frihedens Land på Lysias. Oplaget var på 10.000 eksemplarer.

Den fik meget fin omtale i medierne, deriblandt Danmarks Radio, hvor Mogens Camre blev interviewet i en længere udsendelse i anledning af bogen. Jyllands-Postens anmelder Tage Clausen kaldte bogen "ikke uundværlig, men næsten ..."

I sin bog gennemgår Mogens Camre hovedtræk i det danske samfunds udvikling siden 2. Verdenskrig. Den økonomiske, sociale og politiske udvikling sættes i perspektiv til udviklingen i Europa og i verden udenom.

Mogens Camre fremhæver Danmark som det frihedens land, hvor demokrati og rationalitet har skabt en enestående udvikling, men afdækker samtidig de trusler mod frihed og selvstændighed, som i de seneste årtier er udgået fra 3. lands-indvandring, islamisme, multikulturalisme, EU’s forsøg på at opnå et europæisk magtmonopol, uddannelsessystemets utilstrækkelighed og en udbredt national selvopgivelse.

Med afsæt i sin lange, politiske løbebane i Folketinget og Europa Parlamentet og i sin viden om socioøkonomiske, samfundsmæssige og kulturreligiøse forhold afslører Mogens Camre svaghederne i et Europa med faldende fødselstal og udbredt kapitulation over for presset fra de reaktionære, islamiske parallelsamfund, som breder sig ud over Europa. På baggrund af en omfattende dokumentation anviser han veje til at redde Danmarks og Europas frihed og demokrati og påpeger samtidig den vestlige civilisations forpligtelse til at skabe en mere stabil udvikling i verden.

Bogen er fyldt med fakta og dokumentation og er således uundværlig for enhver, der ønsker at være godt rustet til at deltage i kampen om Danmarks fremtid.

 

Denne kan bestilles gratis hos Dansk Folkeparti, det eneste du skal betale er forsendelsesomkostningerne på kr. 40,00. Bestil her
Danmark ved en Korsvej (Spectrum 1996, udsolgt fra forlag)

"Samfundet gennemfører en ansvarsforflygtende, økonomisk og teknisk detailregulering af menneskers liv, men det sker alene på grundlag af en uklar lighedsfilosofi, blottet for seriøs analyse og debat af, hvad det er for et samfund, vi vil skabe. Et samfund, der foregiver, at alle er lige og alt lige godt, opsætter ikke normer og stiller ikke krav. Men vi kan ikke bruge et sådant samfund til noget, for uden normer og krav er tilværelsen ligegyldig. Der er brug for en kulturrevolution, som kan give menneskene herredømmet over deres liv tilbage."
Grækenland, Kongeligt Diktatur eller Folkestyre (Reitzel 1967, udsolgt fra forlag)

I denne bog fra 1967 beskriver Mogens Camre den udvikling, som førte til militærkuppet den 21. april 1967.


Mogens Camre beskriver det græske folks tragedie som de samlede følgevirkninger af de forhold, som har bestemt den politiske, økonomiske og sociale udvikling, som var og er så forskellig fra det øvrige frie Europa.

Gennem sit venskab med den græske politiker Andreas G. Papandreou, som i 1967 var tidligere økonomiminister og næstformand for det førende oppositionsparti, Centrums Unionen, som lededes af hans fader George Papandreou, var Mogens Camre tæt på de begivenheder, der førte til militærkuppet. Han fortæller om den græske udvikling i syv kapitler: I. Grækenland som selvstændig stat 1832-1913, II. Kongedømme eller republik 1913-1935, III. Det kongelige diktatur 1936-1963, IV. Papandreous regeringstid 1964-1965, V. De kongelige regeringer 1965-1967, VI. Kuppet april 1967, VII. Tiden efter kuppet 1967.

Mogens Camre var i 1967 ung cand.polit., sekretær i Finansministeriet og formand for Frit Forum, landsforbund af socialdemokratiske studerende. Han havde allerede sammen med finansminister Knud Heinesen udgivet ”Forud for fremtiden”, en bog som trak hovedlinjerne op for nogle af de reformer, som blev virkelighed i de følgende årtier.


Greece – Royal Dictatorship or Democracy

In his book from 1967 Mogens N.J. Camre describes the development which led to the military  coup d’etat on April 21, 1967.

Mogens N.J. Camre explains the tragedy of the Greek people as the combined effects of the factors that have determined the political, economic, and social development which was and is so different from that of the rest of the free Europe.

Through his relations to the Greek politician, Andreas G. Papandreou, in 1967 a former Minister for Economic Affairs and second in charge of the leading opposition party, the Centre Union, led by his father, George Papandreou, Mogens N.J. Camre was close to the events that caused the military coup. He tells the story of Greece in seven chapters: I. Greece as an independent state 1832-1913, II. Kingdom or Republic 1913-1935, III. The Royal Dictatorship 1936-1963, The Government of George Papandreou 1964-65, V. The Royal Governments 1965-1967, VI. The coup d’etat April 1967, VII. After the coup d’etat 1967.

Mogens N.J. Camre was in April 1967 a young academic, Secretary at the Ministry of Finance and President of the Social-Democratic Students’ Association. He had already, together with Finance Minister Knud Heinesen, in 1965, been the editor of “Beyond the Future”, a book that outlined some of the reforms which were brought into reality over the next decades.