CV

Mogens Camre er født 29/3 1936 i Randers; søn af fabrikant Sigfred Niels Juel Camre (død 1992) og hustru Carna f. Petersen (død 1994);

Student (Randers Statsskole) 1954;
Militærtjeneste, 6. og 9. Regiment 1954-1956;
Elev i Toldvæsenet, Randers Toldkammer 1956-57;  
Højere Handelseks. (Niels Brocks Handelsskole, Kbh) 1958;
HD i regnskabsvæsen (Handelshøjskolen i Kbh) 1961; 
cand. polit. (Kbhs Univ.) 1967.
Driftsøkonom i United Shoe Machinery Company A/S 1958-60 og i Dansk Unilever A/S 1960-66;
Sekretær i Finansmin., Budgetdepartement 1967;
Medl. af Folketinget (Socialdem., Valby-Kredsen) 1968-87, 1. suppl. for Socialdem. i Kbhs Vestre Storkreds 1987-89;
Socialdem.s finanspolitiske ordfører 1978-87, politisk ordfører 1981-82; 
Formand for Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg 1978-81; 
Næstformand for Folketingets Markedsudvalg 1981-82 og for Folketingets Finansudvalg 1985-87; 
Medl. af Folketingets Politisk-Økonomiske Udvalg, 
Skatte og Afgiftsudvalg og Miljø- og Planlægningsudvalg; medl. af Udetilllægsnævnet og af Pristalsnævnet til 1987;
Medl. af Socialdem.s hovedbestyrelse 1967-68 og 1981-82; medl. af bestyrelsen for Socialdem. i Hovedstaden 1962-66 og 1968-87 og for Den Socialdem. Folketingsgruppe 1981-87, af forretningsudvalget for LO 1981-82 og for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 1981-82. 
Fuldmægtig og Specialkonsulent  1987-95 i Finansministereiet; 
Budgetråd ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU 1995-99. 
Formand for Europa Skolernes Administrative og Finansielle Råd 1997-1998
Medl. af Europa-Parlamentet (Dansk Folkeparti) og næstformand for europaparlamentsgruppen Nationernes Europa (UEN) 1999-2009. 


Mogens Camre bestred i Europa-Parlamentet flg. poster: 

medlem af Budgetkontroludvalget,
medlem af Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, stedfortræder i Retsudvalget,
stedfortræder i Udvalget for Forsvar og Sikkerhed,
medlem af Den Interparlamentariske Komite EU-Tyrkiet,
medlem af Den Interparlamentariske Komite EU-Chile.


Andre politiske og erhvervsmæssige hverv:

Formand for Frit Forum København, foreningen for socialdemokratiske studerende og kandidater 1962-66;
næstformand for Frit Forum Landsforbund 1966-67,
landsformand 1967-68;
næstformand for Studentersamfundet 1963 og for Den Danske Komité for Demokrati i Grækenland 1968-71, formand 1971-74;
medl. af Komiteen for Landsforeningen Tryg Trafik 1971-85, af bestyrelsen for Den Danske Cypernkomité 1975-80, af Den Danske Afghanistan-komité fra 1986, af Landsskatteretten 1974-89, af bestyrelsen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning 1980-90 og for Danish Telecom International A/S 1984-92, af Statens Teleråd 1982-86 og af repræsentantskabet for Danmarks Nationalbank 1985-87;
formand for bestyrelsen for Kbhs Telefon Akts. (KTAS) 1982-92, for Lindals Biler A/S, København Østerbro A/S og Henrik Wessel A/S fra 1992, for Stoffregen Sandblæsning A/S 1997-2001 og for Sigfred J. Camre I/S, 2009-

Medl. af Eksportkreditrådet 1990-91;
Rådgiver i finansforvaltning for den litauiske regering 1993-95;
Medl. af bestyrelse for Europarådets Sociale Udviklingsbank 1994-99 og af bestyrelsen for Skagen Odde Naturcenter 1995-2001;

Medlem af Gladsaxe byråd 2014-Har skrevet:
Grækenland, Kongeligt Diktatur eller Folkestyre (1967);
Danmark ved en Korsvej (1996);
Frihedens Land: Europa, Danmark og Truslen mod Folkestyret (2006),
engelsk udgave, Land of Liberty (2007);
1400 års krigen (sammen med Lars Hedegaard), (2009)
Knus tyrannerne, Erindringer (2011) 
Den forbudte sandhed (sammen med Lars Hedegaard), (2013) 
Der var et yndigt land (sammen med Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard) 2014 


Medforfatter og redaktør af:
Forud for Fremtiden, Oplæg til Målsætning for det nye Samfund (1965);
medforfatter af: Studenter under rødt Flag (1980);
Socialdemokratiet, hvilken fremtid? (1981), Økonomi for Fremtiden (1985);
Teknologi for Fremtiden (1986);
Er det virkeligt sandt? (1988).

Mogens Camre 1969
1969

Mogens Camre ca. 1970
På Folketingets talerstol i 1970'erne


Mogens Camre sammen med Cyperns præsident, ærkebiskop Makarios, Cypern 1977.
Officielt besøg hos Cyperns præsident, ærkebiskop Makarios - sammen med ambassadør R. Thorning Petersen - juli 1977

Mogens Camre foran EU-parlamentet i Strasbourg, sommeren 1999.
Strasbourg 1999

Mogens Camre, Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.
Årsmøde i DF


Mogens Camre på BSA 1930 (Købt af hans fader som ny i marts 1930). Dansk Veteran Motorcykelklubs Skagenløb 1993.
Veteranmotorcykelklubbens Skagenløb 2004

Mogens Camre, Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl.
Årsmøde i DF