Mogens Camre

Mogens Camre stiller nu op til kommunalvalget 19. november 2013 i Gladsaxe kommune, hvor han har boet siden 1977.

Mogens Camre har været aktiv i politik siden studieårene på Københavns Universitet. I alle  studieårene arbejdede han halvtids som økonom i Dansk Unilever A/S. Samtidig var han formand og i en periode landsformand for den socialdemokratiske studenterorganisation Frit Forum.

I 1967 blev Mogens Camre som nyuddannet cand.polit. ansat i Finansministeriet. Han spillede fra 1967 en aktiv rolle i modstanden mod den græske militærjunta og i 1968 indvalgtes han i Folketinget for Socialdemokratiet. Fra 1978 til 1987 var han finanspolitisk ordfører og 1981-82 tillige politisk ordfører. Samtidig var han medlem af en række folketingsudvalg, og bl.a. i 1978-81 formand for Miljø- og  Planlægningsudvalget. I ti år, fra 1982 til 1992 var han formand for bestyrelsen for KTAS, Københavns Telefon Akts.

I 1987 forlod Mogens Camre Folketinget og blev specialkonsulent i Finansministeriet indtil 1995 da han kom til Bruxelles som budgetråd ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU (Danmarks EU ambassade).
I 1999 blev Camre valgt som medlem af Europa Parlamentet for Dansk Folkeparti. Han var her næstformand i parlamentsgruppen Nationernes Europa, UEN. I 2004 blev han genvalgt til Europa Parlamentet. Ved parlamentsvalget i 2009 afløstes han af Morten Messerschmidt.

Mogens Camre har livet igennem været aktiv i erhvervslivet bl.a. som formand for en række private og offentlige selskabers bestyrelser. Han er direktør for familievirksomheden Sigfred J. Camre I/S.

Mogens Camres kerneområder er økonomisk politik, EU-politik og indvandringspolitik.

Han har skrevet en række bøger om økonomiske og politiske emner (se under bøger).